ASH Çalıştayımızın, Sonuç Bildirgesini İl Sağlık Müdürümüze sunduk.
22 Kasım 2018, Perşembe

Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayımızın, Sonuç Bildirgesini İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Ünal HÜLÜR'e sunduk.

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları tarafından oluşturmuş olduğumuz Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonumuz , Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayını tamamlamış olup, Çalıştayın sonuç bildirgesi İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Salonda yapılan toplantıda paylaşıldı.

Şube Başkanımız Sinan KULUÖZTÜRK'ün açılış konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ünal HÜLÜR'ün başkanlığında gerçekleşen ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mehmet AKDAĞ, Sağlık Hizmetleri İle İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı; Uzm.Dr.Özlem KARATAŞ, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Fatih GÜLŞEN, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Münevver KURT, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Hülya SAYGINER, PARDER,ATTDER ve PARHAD il temsilcileri, ilgili birim sorumluları ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri temsilcileri ve çalışanlarının katıldığı toplantıda, Acil Sağlık Hizmetleri Komisyon Başkanı Ferhat GÜL, tarafından Çalıştayımızın Sonuç Bildirgesi maddeler halinde sunuldu.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 
YERELDE TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.O2 tüpü değişiminin yanıcı ve patlayıcı madde eğitimi olmayan, bu konuda herhangi bir eğitim almamış 112 personelleri tarafından yapılması ekip açısından risk oluşturmaktadır. Özellikle İlçelerde bulunan istasyonların boş ve dolu tüple hasta sevki yapmalarından dolayı oluşan risklerin ortadan kaldırılması

Çözüm Önerisi:

a.O2 yanıcı ve patlayıcı bir gaz olduğu için, O2 tüpü değişimleri yanıcı ve patlayıcı maddeler konusunda eğitim almayan kişiler tarafından yapılması risk teşkil etmektedir. Bu sorunun çözülmesi için Merkezde bulunan 112 istasyonları için, teknik ekipte görevli bu konuda eğitim almış personelin değişimleri yapması veya yüklenici firma tarafından değiştirilmesi. 
b. Çok sık kullanılan küçük o2 tüplerinin manometreleri üzerinde takılı vaziyette Lojistik biriminde hazır bulundurulması
c.Bilindiği üzere ilçelerde o2 tüp değişimi hasta nakillerinde boş veya dolu tüplerin hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın Ambulansın arka veya ön kabinine konularak lojistik biriminde değişimi yapılmaktadır. Çözüm için İlçelerde bulunan istasyonlara yeteri kadar yedek O2 tüpü alınması ve yüklenici firma tarafından haftalık periyotlar dahilinde boş ve dolu tüplerin yerinde (ilçe istasyonda) değişim yapılması
d.Ayrıca 112 lojistik biriminde bulunan Oksijen deposunun yönetmeliğe uygunluğunun gözden geçirilmesi gerekmektedir.

2. Ambulansların Bakımları veya arızalarından dolayı, araç değişimi sırasında ;

- Zaman kaybının önlenmesi
- Nöbetçi personele boş proforma imzalatılmasının engellemesi
- Servis personelleri ile iletişim sorunlarının yaşanması
- Araç Bakımlarında sistematik bir planlamaya geçilmesi
- Hizmetin devamlılığının sağlanması vb. 
Çözüm Önerisi:
- İlin ihtiyacını karşılayacak sayıda yedek ambulansın tam donanımlı (full malzemeli) olarak bölge tamirhanede hazır bulundurulması (Canlandırma çantası hariç)
- Herhangi bir arıza, rutin bakım Vb. durumlarda tam donanımlı yedek Ambulans lojistik biriminde görevli ilgili personeller tarafından Ekibe istasyonunda teslim edilmesi ve Ekibin Canlandırma çantasını yedek Ambulansa alarak sunmuş olduğu hizmette ara vermeden devam etmesi. 
- Servislerde bakım ve onarımı yapılan ambulansların, servislerden teknik servis çalışanları tarafından alınarak, istasyon ekibine teslim edilmesi.

3.112 İstasyonların Fiziki şartları, Lokasyonları, demirbaş, Temizlik ve bakım onarımlarında standarttın sağlanması

Çözüm Önerisi:
a.htiyaca uygun fiziki model doğrultusunda yeni proje çizilmesi ve belediyelerle yapılacak protokol çerçevesinde yeni istasyonların yerinin önceden planlanması. (Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin İstasyonlar başlıklı 10. Maddesinde belirtilen şekilde “İstasyonda ambulans ve ambulansta görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla, en az üç oda, eğitim salonu, tuvalet, banyo, mutfak, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur. İstasyonların, Bakanlıkça bu hizmete özel inşa edilen ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan tesislerde faaliyet göstermesi esastır. Bakanlığa ait mevcut sabit sağlık tesislerinden, bu tesislerin de yeterli olmadığı durumlarda, diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden de önceden izin almak kaydıyla yararlanılabilir.”)

b.Sağlık müdürlüğü ve Belediyelerle protokol oluşturulup yeni istasyonların yerlerinin veya mevcut istasyonlar için plan yapılması

c. Yeni açılacak istasyonların veya taşınacak istasyonların öncesinde ilgili bölgeye yakın ekiplerle toplantı yapılarak yeni istasyon yerinin belirlemesinin yapılması

d.İldeki istasyonların Standardizasyonun sağlanması için; 
- İstasyonların öncelikle bağımsız müstakil yapılardan oluşması
- İstasyonlarda mal ve can güvenliğinin sağlanması için önlemler alınması
-İstasyonların bakım (Boya, çatı vb) onarımlarının, 24 saat esasına göre ve acil sağlık hizmeti verildiğinden müdürlüğümüzün diğer birimlerine göre öncelikli olarak planlı bir şekilde yapılması ve bitirilmesi
-İstasyonlarda kullanılan ortak malzemelerde (kanepe, dolap vb.) ihtiyaçların tespit edilmesi ve tedarik edilmesi
- Ambulans için Kapalı park yerinin tüm istasyonlarda olması
- Depo için ayrılmış özel alan olması
- İstasyon içi iklimlendirme sistemlerinin rutin bakımlarının düzenli olarak periyotlar halinde yapılması (yazlık ve kışlık)

e.İstasyon ve Haftalık Ambulans Temizliği

İSTASYON TEMİZLİĞİ

-Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''İstasyon Temizlik ve düzeni'' konulu yazısının gereğinin yapılması veya,
- Önceki dönemlerde olduğu gibi İlimizde bulunan Sağlıklı Bakanlığına bağlı ilgili kuruluşlarından haftalık dönemlerde personel görevlendirilmesi veya,
- İşkur üzerinden personel alınması

HAFTALIK AMBULANS TEMZİLİĞİ

- Rutin olarak tüm ekiplerin düzenli olarak yaptığı haftalık Ambulans temizliği için Başhekimlik tarafından uygulanabilirliği olan bir süre belirlenmesi 
- Haftalık Temizlik sadece Pazar günleri yerine haftanın diğer günlerine de dağıtılmalı ve bunun için cetvel hazırlanmalı ve KKM nin kontrolünde olmalı
- Örneğin (Pazar 10:30-11:00 arası Muratpaşa 7 nolu )

4.Protokol görevlerinin merkez vaka yoğunluğu düşünülerek planlanmaması sonucunda merkezden çekilen ekiplerin bölgelerinin boş kalması ve diğer çevre istasyonların bölgeye ulaşımında sürenin uzaması

Çözüm Önerisi:

a. Protokol görevleri için Yedek Ambulanslarla gönüllük esasına göre ekipler oluşturulması veya İl merkezinden görevlendirilen ekibin yerine yakın ilçelerden ekipler görevlendirilmesi

b.Protokollerin Başhekimlik tarafından organize edilmesi.

5.Acil Sağlık Hizmetlerine ait arşiv yapılması ve vaka formu gibi önemli evrakların kontrollü ve uygun koşullarda saklanması için planlama yapılması.

Çözüm önerisi

Arşive konulacak vaka formları vb. Başhekimlik bünyesinde oluşturulacak arşiv birimine arşiv yönetmeliğine uygun bir şekilde teslim edilmelidir. (Mevcutta Düzlerçamı mevkilisinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında teslim edilecek kimse bulunamamakta ve teslim tutanağı olmadan teslim edilmektedir.)

6. İl dışı hasta nakillerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi

Çözüm önerisi

- İstasyon ekibi nakili yapacak ise, il dışı Nakillerinin nöbete başlama saatlerinde (09:00 – 11:00) ekip' e bir gün önceden bilgi verilerek planlanması. 
-Yedek ambulansların gönüllük esasına göre nakillerde kullanılması.
-Göreve giden personelin 24 saati aşan nakillerinde çalıştıkları sürenin nöbet ücreti olarak ödenmesi

7.İl içi nakillerin, ilgili kurumlar (hastaneler) tarafından yapılması

Çözüm Önerisi:

1.İl içi ve il dışı nakillerin (hastaneler arası ve eve nakil) ilgili mevzuatlar (1-Bakanlığımızın 24.08.2010 tarihli ve 36346 sayılı yazılarının 3. Maddesinde “Tüm hastanelerde ikincil hasta nakilleri için ambulans bulundurulmasının sağlanması, hastaneden hastaneye nakillerin 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda öncelikler hastanede bulunan ambulanslar ile yapılması.” 2- 2011/1 Sayılı ASKOM kararlarında “Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2011/20 sayılı genelge (hasta taşıma hizmeti alımı konulu) doğrultusunda hastanede tedavi gören kronik hastaların (diyaliz, onkoloji, kas ve eklem hastalıkları vb.) hastaneye geliş-gidişlerini hastane yönetimleri tarafından kurulacak olan Hasta Nakil Ekipleri ile yapılacaktır. 3- 2013/1 sayılı ASKOM karalarında; “Kamu Hastaneleri; servisten, servise nakiller, taburcu edilen hastaların eve nakilleri ve yatan hastaların görüntüleme ve tanı merkezlerine ulaşımlarını kendi nakil araçları ile sağlamak zorundadır.” ve “Özel Hastanelerden yapılan il içi ve il dışı her türlü sevkler de hastanenin kendi ambulansının kullanılması(helikopter ve uçak ambulans ihtiyacı olan hastalar hariç), kendi ambulansları yok ise başka bir özel ambulanstan hizmet alması, 112 ambulans taleplerinde bulunulmaması,.” 4- 2016 Haziran sayılı ASKOM kararlarında; “Kamu Hastaneleri; servisten, servise nakiller, taburcu edilen hastaların eve nakilleri ve yatan hastaların görüntüleme ve tanı merkezlerine ulaşmalarını kendi nakil araçları ile sağlamak zorundadır.”) çerçevesinde, özel kamu tüm hastaneler tarafından kendi ambulansları ile yapılması.

8.Kolluk kuvvetleri ile koordinasyonlu çalışılabilmesi için ilde çalışmalar yapılması

Çözüm Önerisi:

-İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında sağlanacak bir protokol ile can ve mal güvenliğinin sağlanması için saldırgan olan (uyuşturucu madde alımı veya alkollü vb ) şahıslara müdahalelerde 112 ekibinin talebi doğrultusunda emniyet ekibinden bir memurun ambulansla vakaya eşlik etmesi.

9.İstasyonlarda görev yapan doğum sonrası nöbet muafiyeti olan personellere görev tanımı yapılarak İstasyon sorumlularının ve istasyon çalışanlarının iş yükünün azaltılması

Çözüm Önerisi:

Doğum yapan personellerin (DMK 101. Madde) 24 ay boyunca nöbet tutamamasından dolayı İstasyonlarda gündüz mesai personeli (Asos) olarak istihdam edilmektedir. Mevcut işleyişte bu personeller sadece vaka formlarını sisteme kaydetmekte olup Ekte sunduğumuz taslak görev tanımının Başhekimlikçe değerlendirilerek daha verimli çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

10.İstasyonlarda EBYS kullanımının aktif hale getirilmesi

Çözüm Önerisi:

İç işleyişin hızlı, kaliteli ve verimli hale gelmesi

11.KKM de görevli personelin dinlenme zamanlarını geçireceği alanlardaki eksikliklerin giderilmesi ve çalışma, dinlenme saatlerinin düzenlenmesi.

Çözüm Önerisi:

- Komutada çalışan 112 personellerinin dinlenebileceği bayan/erkek ayrı uygun bir alan oluşturulması
- Ergonomik, konforlu ve sağlam açılıp yatak olabilen koltukların kullanılması.

12.KKM de görevli personellerin meslek / unvan ayrımı yapılmaksızın eşit şartlarda çalışmaların sağlanması

13. Hasta teslimlerinde yaşanan sorunlar.

Çözüm önerisi

Hastane acil servislerine, sahadan alınan vakaların tesliminin ilgili mevzuatlara göre hızlı bir şekilde yapılması, uzadığı durumlarda KKM tarafından duruma müdahale edilmesi (yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğin, acil servislerde hasta yarış ve kabul işlemleri başlıklı 14. Maddesinde “Hastaneye vaka getiren ambulansların vakalarının hemen teslim alınması ve ilgili ambulansın hastaneden ayrılışı en fazla 15 dakika içerisinde sağlanmalıdır.”

Sağlık Sen Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonumuz ile Çalıştayımıza destek veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza,PARDER,ATTDER ve PARHAD il temsilcilerine, Sonuç Bildirgemizdeki yerel sorunlarımızın çözümüne olumlu katkı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ünal HÜLÜR ve ekibine teşekkür ederiz.


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo